نام پروژه
دفتر پایدار خط
 
نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

بهمن سبحان

سه بعدی سازی و رندر

 

سال

87-88

مکان

همدان – بلوار آیت اله موسوی – طبقه بالای مجتمع سوخت فروغ

نام پروژه

ویلای آقای باب الحوائجی

نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

آقای باب الحوائجی

سه بعدی سازی و رندر

 

سال

90-91

مکان

همدان – عباس آباد

نام پروژه

برندینگ اتومبیل

نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

شرکت آذر مهر فروغ

سه بعدی سازی و رندر

جاوید بهرامی

سال

94-95

مکان

همدان – بلوار بدیع الزمان

نام پروژه

ویلای آقای عسگری

نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

 

سه بعدی سازی و رندر

علی رجبی

سال

97-98

مکان
همدان – عباس آباد
 
نام پروژه

ویلای آقای دکتر حیدری

نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

آقای دکتر حیدری

سه بعدی سازی و رندر

علی رجبی

سال

99-1400

مکان

همدان – دره مرادبیگ

نام پروژه

ویلای آقای رجبی پور

نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

آقای رجبی پور

سه بعدی سازی و رندر

علی رجبی

سال

99-1400

مکان

همدان – بلوار ارم

 
نام پروژه

مجتمع سوخت فروغ

نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

بهمن سبحان

سه بعدی سازی و رندر

 

سال

1381-1383

مکان

همدان – بلوار آیت اله موسوی

نام پروژه

ویلا آقای عظیمی

نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

آقای عظیمی

سه بعدی سازی و رندر

شهریار قناوتی

سال

1387-88

مکان

همدان – جاده گنجنامه

نام پروژه
انستیتو کشتی
 
نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

هیئت کشتی استان همدان

سه بعدی سازی و رندر

جواد بهرامی

سال

1390-91

مکان

همدان – جنب دانشگاه پیام نور

نام پروژه

طرح پیشنهادی تپه حاج عنایت

نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

شهرداری همدان

سه بعدی سازی و رندر

علی رجبی

سال

1397-98

مکان

همدان – بلوار بدیع الزمان

 
نام پروژه

ساختمان اداری – مسکونی هیئت کشتی

نام طراح

بهمن سبحان

کارفرما

 

سه بعدی سازی و رندر

علی رجبی

سال

1397-98

مکان

همدان – استادیوم قدس

نام پروژه
ویلای آقای عارف
 
نام طراح
بهمن سبحان

 

کارفرما

آقای عارف

سه بعدی سازی و رندر

علی رجبی

سال

1398-1399

مکان

ایران – همدان – حیدره

 
نام پروژه

برج مسکونی 500 واحدی آراهور

نام طراح
بهمن سبحان
 
کارفرما

شرکت آراهور

سه بعدی سازی و رندر

علی رجبی

سال

1398-1399

مکان

همدان بلوار بدیع الزمان

Scroll to Top