حوزه و موضوع فعالیت شرکت آذرمهرفروغ

مطالعات, مشاوره, طراحی معماری, سرمایه گذاری و انبوه سازی در اماکن مسکونی, درمانی, تفریحی, اقامتی, تجاری, اداری, صنعتی, خرید وفروش املاک و مستغلات, ساخت و بهره برداری از مجتمع های سوخت رسانی می باشد

سمت اعضای هئیت مدیره

آقای بهمن سبحانی به سمت رئیس هیئت مدیره

خانم توران فروغ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

آقای حمیدرضا عربی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

  خانم صفورا سبحانی به سمت نایب رئیس هئیت مدیره

آقای ظفر سبحانی به سمت عضو اصلی هئیت مدیره

خانم سحر اردلانی به سمت عضو اصلی هئیت مدیره و مدیر عامل

 

Scroll to Top